Arab Saudi

Latar Belakang Projek:

Projek Meter Pintar Saudi ialah projek penting yang dilaksanakan oleh Arab Saudi untuk merealisasikan wawasan 2030.Ia merupakan bahagian penting dalam pembinaan grid pintar dan bandar pintar Arab Saudi.Ia juga merupakan projek meter pintar skala tunggal terbesar di dunia.

Masa Projek:Dari Januari 2020 hingga sekarang (projek masih dalam proses).

Huraian Projek:

Projek meter pintar Saudi meliputi 9 wilayah di barat dan selatan Arab Saudi, termasuk sistem stesen induk, meter pintar, unit penumpu data, dll. Projek ini dilaksanakan oleh China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd., anak syarikat Perbadanan Grid Negeri China.Holley memenangi tender pada 8 Januari 2020 dan menyelesaikan penghantaran kumpulan pertama meter pintar dan unit penumpu data pada 2 Februari 2020. Sehingga 30 Mac 2021, Holley telah bekerjasama dengan China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. kepada menyelesaikan penghantaran dan pemasangan 1.02 juta meter pintar dan unit penumpuan data.

thr

Produk Projek:

Meter Pintar Empat-wayar Tiga fasa (Jenis terus: DTSD545), Meter Pintar Tiga-wayar Tiga fasa (Jenis Transformer: DTSD545-CT), Meter Pintar Tiga-wayar Tiga fasa (Jenis Transformer: DTSD545-CTVT), Data Unit Penumpu (HSD22).

Kuantiti Jualan Terkumpul:1.02 juta meter pintar dan unit penumpuan data.

Foto Pelanggan: