Greece

Projek Greece:

Skop projek: Meter voltan rendah elektronik pintar dengan modem komunikasi 2G(Fasa-I) dan 3G (Fasa-II).
Tempoh projek: 2016.4-2021.5
Penerangan projek: Projek ini termasuk pembuatan dan pembekalan meter pintar satu dan tiga fasa dengan modem komunikasi 2G(Fasa-I) dan 3G (Fasa-II) kepada utiliti Greece - HEDNO.Selepas projek selesai, anggaran kira-kira 100,000 meter pintar fasa tunggal dan 140,000 meter pintar tiga fasa dengan modem komunikasi 3G telah disediakan dan berjaya dipasang di Grid Pintar Greece.Semua meter telah disepadukan ke dalam pihak ketiga ITF-EDV Froschl HES/MDMS (Jerman).

Foto Pelanggan: